BLADDERSCAN BVI 6100

BLAASVOLUME-INSTRUMENTEN

Het BladderScan® BVI 6100-instrument voor
blaasvolume, met VMODE®-technologie, is een draagbaar
3D-ultrageluidsintrument dat het urineblaasvolume snel, nauwkeurig en op niet-invasieve wijze meet.

VMODE-TECHNOLOGIE
In minder dan 5 seconden legt de VMODE-technologie
automatisch 12 BMODE-doorsneden van de blaas vast en wordt
het berekende volumeresultaat weergegeven. De
geautomatiseerde VMODE 3D-kwantificering van blaasvolume
ondersteunt artsen bij het snel en vol vertrouwen beoordelen
van de blaasfunctie.
DRAAGBAAR HANDHELD ONTWERP
De draagbare BVI 6100 is ongekend handig en veelzijdig in meerdere
klinische omgevingen.
RICHTHULP
Richtingspijlen op het sondescherm helpen de gebruiker
ervoor te zorgen dat de meest nauwkeurige meting wordt gedaan.
SNELLE EN NAUWKEURIGE

metingen van het blaasvolume en het restvolume
na urineren (post-void residual of PVR)

NAUWKEURIG RICHTEN

door middel van een lichtgewicht draagbare sonde

ONTWORPEN MET U IN GEDACHTEN

onderscheidend ontwerp voor eenvoudig gebruik